Hjälp

Ingen som lider av en beroendesjukdom, som spelmissbruk är, kan tvingas till hjälp. Vuxna människor har själva det yttersta ansvaret för sin hälsa, sitt liv och sitt välmående och om personen i fråga inte vill ha hjälp med sitt spelberoende, så kan man inte göra så mycket. Är man nära anhörig så gäller det att efter upprepade försök att uppmana spelmissbrukaren att söka hjälp, se efter sig själv. Kanske bör man lämna ett destruktivt förhållande, eller tillfälligt säga upp bekantskapen med sin förälder om kontakten får en att må mycket dåligt.

En person som lider av en beroendesjukdom mår själv i regel mycket dåligt, så att finnas för personen i den mån man kan är alltid bra, men det får som sagt inte ske på bekostnad av ens eget välmående.

Som nära anhörig är det jättesvårt att ha distans nog att faktiskt kunna hjälpa en missbrukare, det finns alldeles för mycket personligt på spel. När man har lyckats medvetandegöra personen om dennes spelberoende så är det läge att kontakta en hjälporganisation.

Medvetandegörning

Det första steget i att en spelberoende ska vilja bryta sitt destruktiva spelmönster är att denne blir totalt och fullständigt medveten om sin problematik. För att skydda sitt intresse händer det ofta att personen går in i ett förnekande tillstånd och då behöver man som anhörig lägga tydliga bevis på bordet. Medvetandegörning är det första steget till att bli fri från sitt missbruk.

Organisationer för spelmissbrukare

Idag finns det en hel del organisationer för spelmissbrukare och deras anhöriga att vända sig till när man kommit till stadiet att man vill söka hjälp. Några hjälpsamma sajter är:

Som anhörig till en spelmissburkare kan man kontakta dessa organisationer redan långt innan personen själv vill eller erkänner att det finns ett problem. De anhöriga är också offer för spelmissbruket och kan finna mycket stöd via organiserade hjälpgrupper. Bara känslan av att förstå den bakomliggande problematiken, och att möta människor som befunnit sig i samma situation är enormt frigörande.

Behandling

När det gäller spelmissbrukaren själv så finns det idag erkänt effektiv behandling att få mot sitt beroende och ofta skiljer sig hjälpprogrammen inte mycket från de program som används för andra beroendesjukdomar.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och går ut på att man förändrar sättet att tänka och känna genom ett tanke-känsla-handling-schema utformat av, och i samarbete med, en psykolog eller psykoterapeut. Detta har visat sig ha mycket god effekt som behandlingsterapi mot spelberoende.

Gamblers Anonymous, eller GA Anonyma Spelare erbjuder ett tolvstegsprogram i likhet med Anonyma Alkoholister där man steg för steg ska ta sig längre och längre ifrån sitt behov att spela. Tolvstegsprogrammet börjar med att erkänna sitt beroende och slutar med att hjälpa andra som är i den situation man själv var i.

Behandlingshem och öppenvårdsbehandling

Fler och fler behandlingshem för spelberoende dyker upp i Sverige i takt med att spelmissbruk blir mer och mer uppmärksammat. För att få hjälp vid ett behandlingshem krävs oftast att man är över 18 år.

Idag är det inte bara vuxna personer som spelar bort sina pengar och liv på hasardspel utan också barn och ungdomar som hamnar i svåra missbruk av dator- och TV-spel. Som förälder till en ungdom fast i spelmissbruk är det ofta jättesvårt att veta hur man ska agera och var man ska sätta gränserna – och vilka dessa gränser ska vara. De flesta kommuner erbjuder öppenvårdsbehandling för spelberoende ungdomar.